Kullanıcı Sözleşmesi

SOFTCAND YAZILIM HİZMETLERİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

2022

MADDE 1: TANIMLAR 

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

SÖZLEŞME: Kullanıcı  Sözleşmesi.

SUPSIS: SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. alan adı üzerinden yayın yapan https://supsis.live Web Sitesi.

WEB SİTE: SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. ve bağlı sayfaları içeren https://supsis.live Web Sitesi.

ÜYE: SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’ne ÜYE olup, hizmeti kullanan kişiler.

KULLANICI: Kişi(Bireysel) veya Kuruluşları(Kurumsal) (Dernek, Federasyon,

Konfederasyon, Vakıf, Birlik, Spor Kulübü vb. her türlü kuruluş)

KONTROL PANELİ: https://organizasyonadı.supsis.live/chat sayfası üzerinden Üyelerin

kullandıkları yönetim panelini.

ZİYARETÇİ: Üyelerin web siteleri üzerinde sayfa izlenimi yapan ve sayfalarda gezinen kişileri.

HİZMET: SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. sitesinin Üyelere faydalanmaları üzere

sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler veya faydaların tümünü ifade etmektedir.

MADDE 2: TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi, SOFTCAND YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş ile https://supsis.live Web Sitesi üzerinden erişilen bulut tabanlı SOFTCAND YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş tarafından oluşturulmuş https://organizasyonadı.supsis.live/chat sayfasına ÜYE olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme,Kullanıcı tarafından sözleşmenin elektronik ortamda kabulü ile veya SOFTCAND YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş ait olan herhangi bir uygulama, yazılımı kullanmaya başladığı anda yürürlüğe girecek olup; taraflarca sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşme, “SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.” https://supsis.live Web Sitesi üzerinden müşterilerine online olarak destek vermek üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta yer alan kullanıcı Üyelerin yerine getireceği yükümlülükleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek ve sınırlamaktadır. https://supsis.live  kullanmak için aşağıda yer alan yazılı koşulları okumanızı önemle rica ederiz. Bu koşullardan bir veya birden fazlasını kabul etmediğiniz takdirde https://supsis.live’i kullanmaktan vazgeçmelisiniz. 

İşbu Sözleşme, https://supsis.live Web Sitesinin ve Hizmet dâhilindeki Üyeliğin/Üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirtmektedir. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, yapılan bu değişiklikler https://supsis.live Web Sitesine konulduğu andan itibaren geçerli sayılır.

Bu Sözleşme, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. sitede yayınlanan içerik, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin Gizlilik Politikası ve https://supsis.live Web Sitesi ile ilgili her türlü duyurunun kullanım ilkelerini ve amaçlarını kapsamaktadır.

MADDE 4: ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI 

4.1 https://supsis.live Web Sitesine “ÜYE” olabilmek için SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmış veya Üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmış veya Üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin https://supsis.live Web Sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site Üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 

4.2 Web sitesine üyelik, “ÜYE” olmak isteyen ziyaretçi tarafından kimlik bilgilerin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin kaydedilmesi ve üyenin kullanmış olduğu e-posta adresinin doğrulunun teyidinin ardından tamamlanmış olur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede yer alan “ÜYE” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.3 Hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcılar üyelik sayfasındaki formu doldurmak ve göndermek ile https://supsis.live web sitesindeki hizmetlerden yararlanmak ve paylaşımda bulunma talebinde bulunmuş ÜYE  olurlar. Gönderilen bu bilgilerin doğruluğundan üye sorumludur. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın https://supsis.live web sitesinden kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir. 

MADDE 5: KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı, web sitesinden faydalanmak için SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş tarafından istenilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2.  Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı, web sitesine erişmek için kullandığı sisteme erişim araçlarını gizli tutmakla yükümlüdür. İşbu bilgilerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile kullanıcı sorumludur. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir.

5.3. Her bir üye kullanıcı şifresi ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı üyelik ikinci bir kişi veya kurum tarafından kullanılamaz. Üye hesabının başka bir “ÜYE” ya da “KULLANICI” tarafından kullanıldığının tespiti halinde, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliğini askıya alabilir veya durdurulabilir. Bununla ilgili meydana gelebilecek zararlardan SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş sorumlu olmadığını kabul eder. 

5.4. Kullanıcı, web sitesi dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Üyeler ekledikleri bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumludur.  SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş üyelerin bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan ihtiyaçlara dayanarak içeriği yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

5.5. Üyelerin;  Web Sitesi üzerinde yaptıkları/paylaştıkları, ekledikleri bilgilerinin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı gibi haklarının çiğnenmemesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası, vb. tüm T.C. kanunları ve yönetmeliklerine), pornografi veya çıplaklık içermemesi, hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site Üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

5.6. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle web sitesine erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir. Kullanıcı web sitesine bir işletme adına erişiyor olması halinde, kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

5.7. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetlerini daha etkili sağlamak için Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir. 

5.8. Üyeler; SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

5.9. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Web sitesi kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir.

5.10. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, kullanıcı tarafından bir sonraki kullanım ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu sözleşmeyi SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş feshetme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranması halinde SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, kullanıcının üyeliğini askıya alma veya sözleşmeyi feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır.

5.12. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, https://supsis.live Web Sitesinde yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin tasarımına, içeriğine SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş karar verir. Üyelerin web sitelerindeki bilgilerin doğruluğundan SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş sorumlu değildir. 

5.13. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, işlettiği “https://supsis.live Web Sitesi” ile üye ve üyelerin web sitelerindeki ziyaretçileri buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. Üye Kullanıcılar arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş arabulucu olmaz ve sorumluluğu kabul etmez. 

5.14. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir. Üyeler bu hakları kabul etmiş sayılırlar. 

5.15. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, dilediği zaman üyelerin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5.16. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, https://supsis.live web sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş bu konuda bir sorumluluk yüklenmez. 

 5.17. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, https://supsis.live web sitesinde yer alan üyelerin bilgilerini veya üyeliğe ilişkin “Üye kullanıcı” bilgilerini, üye kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

5.18. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş., https://supsis.live web sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler sistem dâhilin de kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hâsıl olduğunda gecikmeden SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş bu hususlarda bilgilendirmelidir. İlgili bilgilendirme üzerine SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. Üyelerin vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirilmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk üyeye aittir. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş ’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5.19. https://supsis.live web sitesi üzerinden, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş ’nin  kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler üye tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş tarafından sağlanmış olabilir ve https://supsis.live web sitesine veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya https://supsis.live web sitesine veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. https://supsis.live web sitesine üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, https://supsis.live web sitesine, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya https://supsis.live web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği hakkında SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

MADDE 6: WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI 

6.1. Supsis, üyeler ve ziyaretçiler arasında iletişim kurulmasını sağlayan, bilgi ve dosya aktarımının yapıldığı, üyeler tarafından ziyaretçilere Online/Offline destek hizmetinin verildiği sanal buluşma ortamıdır, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. belirtilmiş olan amaç haricinde sorumluluğu bulunmamaktadır. https://supsis.live web sitesinde; üyelere, ziyaretçileri ile iletişime geçmeyi ve bilgi alışverişi yapabilmeyi ve iletişim bilgilerini paylaşabilecekleri ortam sunmaktadır. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş işlettiği https://supsis.live üzerinden yapılan işlemlerde taraf/taraflar sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı veya bağlayıcılığı olmayacaktır. 

6.2. Üyeler hizmet kullanım şartları ve https://supsis.live web sitesinin kullanım şartları içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

6.3. https://supsis.live web sitesinde sunulan hizmetler, üyeler tarafından sadece hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. Üyeler, site içinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş; üyeler ve ziyaretçilerin, https://supsis.live web sitesinde bulunan sohbet ortamında birbirlerine gönderdikleri mesajların içeriğinden sorumlu değildir. Ziyaretçiler ve üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder. 

6.4. Üyelerin, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen https://supsis.live web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre, e mail vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. 

6.5. Üyeler tarafından eklenen kişi bilgileri, firma bilgileri, fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu hukuka uygunluğu bilgileri ekleyen üyelerin sorumluluğundadır. Supsis, üyelerinin eklediği firma, hizmet resimlerinin ve bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmediğini kabul eder. 

6.6. Üyeler, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen https://supsis.live web sitesine ve bu site üzerinden yapılan ticari işlemlerinin, hizmetlerin işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmak ile; site üzerinde hiçbir bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manuel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür. Aksi işlemlerde SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş her türlü doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararını ilgili kişi ve kurumlardan tazmin etme hakkına sahiptir, üyeler bunu kabul eder.

 6.7. Üye, yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti ilan olarak arz edemeyeceği ve https://supsis.live web sitesi aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler Supsis tarafından tespit edildiği takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkına ve üyelikten ihraç hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda doğabilecek olan her türlü sorumluluk üyeye aittir, herhangi bir sebeple SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her türlü, doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır. 

6.8. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş https://supsis.live web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda olarak adlandırılır. Sözleşme, “https://supsis.live web sitesinde yapılan faaliyetin SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş işini, ticari ortaklığını ve sözleşme SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş https://supsis.live web sitesi alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

6.9. Üye; SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ nin, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde üyelerin bilgilerinin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne isim adı altında olursa olsun SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ den tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. 

6.10. Her Hizmet, belirli bir dönem için abonelik temelinde sağlanır (her biri, bir “Abonelik Terimi”). SUPSIS ayrıca belirli hizmetlerle ilgili Profesyonel Hizmetler sunabilir.

6.11. Müşteri, hizmetlere yalnızca kendi çıkarları için ve bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına, belgelere ve ilgili formda belirtilen kullanım kapsamına uygun olarak erişilebilir ve kullanılabilir. Hizmetlerin kullanımına ve erişimine yalnızca izin verilen kullanıcılar girebilir. Müşteriye SUPSIS sistemlerindeki hizmetlere erişmesi için giriş/kullanıcı şifreleri verilirse, müşteri izin verilen tüm kullanıcıların kullanıcı kimliğini ve şifre bilgilerini kesinlikle gizli tutmasını ve bu bilgileri yetkisiz herhangi bir kişiyle paylaşılmamasını zorunlu kılacaktır. Kullanıcı kimlikleri tek tek, adlandırılmış kişilere verilir. Müşteri hizmetlere üçüncü bir tarafça sağlanan kimlik bilgilerini kullanarak erişiyorsa, söz konusu kimlik bilgilerinin sağlanması ve kullanılmasıyla ilgili olarak söz konusu üçüncü tarafın geçerli tüm hüküm ve koşullarına uyacaktır.Müşteri, müşterinin hesapları ve şifreleri kullanılarak yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacaktır. Kullanıcı kimliğine erişimi olan herhangi bir İzin Verilen Kullanıcı artık müşterinin çalışanı (veya aşağıda belirtildiği gibi yüklenici) değilse, müşteri söz konusu kullanıcı kimliğini derhal siler ve söz konusu İzin Verilen Kullanıcının hizmete erişimini başka şekilde sona erdirir.

MADDE 7: ABONELİK SÜRESİ, ÜCRETLER VE ÖDEME

7.1. Abonelik Süresi ve Yenilemeleri. Geçerli Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe, taraflardan biri diğer yazılı fesih bildirimini o sırada geçerli olan Abonelik Süresinin sona ermesinden en az otuz (30) gün önce yazılı olarak bilgi vermediği sürece, her Abonelik Süresi otomatik olarak yenilenir.

7.2. Kredi Kartı ile Ödeme. Hizmetler, kredi kartı, banka kartı veya başka bir ödeme kartı üzerinden satın alıyorsanız, aşağıdaki koşullar geçerlidir:

  1. Yinelenen Faturalama Yetkilendirmesi. Müşteri, Kredi Kartı bilgilerini sağlayarak ve
  2. herhangi bir Hizmet satın alma işlemini kabul ederek, SUPSIS’e (veya tasarımına)

geçerli Sipariş Formu uyarınca bu tarihten itibaren tahakkuk eden tüm ücretler için Abonelik Süresi boyunca her takvim ayının aynı tarihinde Müşterinin Kredi Kartından otomatik olarak ücret alma yetkisi vermektedir. Müşteri, her ay faturalandırılan ve ücretlendirilen tutarın Müşterinin Hizmetleri kullanımına bağlı olarak değişebileceğini ve Müşterinin geçerli fatura döneminin geri kalanı için abonelik ücretlerini ve bir önceki aya ait fazla kullanım ücretlerini içerebileceğini kabul ve kabul eder.

  1. Yurt Dışı İşlem Ücretleri. Müşteri, belirli Kredi Kartları için Müşterinin Kredi Kartını veren

yabancı bir işlem ücreti veya başka bir ücret talep edebileceğini kabul eder.

  1. Geçersiz Ödeme. Bir kredi kartının sona ermesi, yetersiz bakiye veya başka bir şekilde

bir ödemenin başarıyla sonuçlanmaması durumunda, Müşteri SUPSIS’e havale etmeyen tutarlardan sorumlu olmaya devam eder ve SUPSIS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteri tarafından güncellendikten sonra Kredi Kartını faturalandırmaya devam edebilir veya bu Sözleşmeyi feshedebilir.

  1. Kredi Kartı Bilgilerini Değiştirme. Müşteri istediği zaman, Panodaki “Ayarlar”

sayfasından güncellenmiş Kredi Kartı bilgilerini girerek Kredi Kartı bilgilerini değiştirebilir.

  1. Yinelenen Faturalandırmanın Sonlandırılması. Bu Sözleşmede belirtilen fesih haklarına

ek olarak, Müşteri, sözleşmeye uygun olarak SUPSIS’in yenilememe yazısını göndererek veya Müşterinin Abonelik Süresi aylık olarak (veya SUPSIS tarafından başka bir şekilde izin verilirse), geçerli Abonelik Süresinin sonunda geçerli olan Panodaki “Ayarlar” sayfası üzerinden sonlandırarak Abonelik Süresini feshedebilir. Müşteri Deneme Süresini takiben ücretli bir Abonelik Süresine girmezse, bu Sözleşme ve Müşterinin Hizmetlere erişim ve kullanım hakkı Deneme Süresinin sonunda sona erer ve Müşterinin Kredi Kartından ücret alınmaz.

  1. Ödenmemiş Ücretlerin Ödenmesi. Abonelik Süresinin sona ermesi veya sona ermesi

üzerine SUPSIS, Abonelik Süresi boyunca Müşterinin Hizmetleri kullanımı için ödenmemiş ücretler için Müşterinin Kredi Kartından (veya doğrudan Fatura Müşterisi) ücret alacaktır, bundan sonra SUPSIS herhangi bir ek ücret karşılığında Müşterinin Kredi Kartından ücret alınmayacaktır.

7.3. Hizmetin Askıya Alınması. Müşterinin hesabı otuz (30) gün veya daha fazla gecikmişse, diğer haklarından veya çözümlerinden herhangi birine ek olarak (burada belirtilen fesih hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), SUPSIS, söz konusu tutarlar tam olarak ödenene kadar Müşterinin ilgili Hizmete (ve ilgili hizmetlere) erişimini müşteriye karşı sorumluluk olmaksızın askıya alma hakkını saklı tutar.

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ 

İşbu sözleşme Üyenin Web siteye         üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyelerin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.

SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş., Üyelerin işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Üyelerin, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b) Üyelerin kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açılması

c) Üyelerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerin bulunması 

d) Üyelerin https://supsis.live Web Sitesine virüs bulaştırmak suretiyle Uygulamayı çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “https://supsis.live Web Sitesinde ilan edebilir veya değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

MADDE 9: ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLARI

Hizmetler, belirli Üçüncü Taraf Platformlarla entegrasyonları destekleyebilirsiniz. Hizmetlerin bu Tür Üçüncü Taraf Platformlarla iletişim kurabilmesi için, Hizmetlerin söz konusu Üçüncü Taraf Platformlardan ilgili bilgilere erişebilmesi ve alabilmesi için Müşterinin kimlik bilgilerini girmesi gerekebilir. Müşteri, Hizmetlerin herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu ile kullanılmasını sağlayarak, SUPSIS’e bu Sözleşmede açıklanan amaçlar doğrultusunda müşterinin hesaplarına bu Üçüncü Taraf Platformu ile erişme yetkisi vermektedir. Müşteri, Üçüncü Taraf Platformlarının ilgili hüküm ve koşullarına uymak ve Üçüncü Taraf Platformların sağlayıcıları ile iyi durumda uygun hesapları tutmakla tek başına sorumludur. Müşteri, SUPSIS’in herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu veya Üçüncü Taraf Platformuna dışa aktarılan Herhangi bir Müşteri Verisi için hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan eder. SUPSIS, Hizmetlerin herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu ile entegrasyonları sürdüreceğini garanti etmez ve SUPSIS, Hizmetlerin herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu ile entegrasyonlarını Müşteriye bildirimde bulunmadan veya bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda devre dışı bırakabilir. Bu Sözleşme, Bir Üçüncü Taraf Platformu ile entegrasyon yoluyla erişilse bile Müşterinin Hizmetleri kullanmasını ve bunlara erişimini yönetir.

MADDE 10: MÜCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, salgın, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen ücretli ve ücretsiz https://supsis.live Web Sitesine Hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. Hizmetini yerine getirememe ve/veya hizmetin eksik yerine getirme sebebiyle tüm zararları tazmin etmekle yükümlü  değildir. 

MADDE 11: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

7.1. Kullanıcı hiçbir şekilde SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ nin alan adını, hizmet markasını, logosunu, ticaret unvanını vb. kullanılmayacaktır.

“https://supsis.live web sitesinde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları ve kaynak kodları SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. İzinsiz kullanıldığı veya çoğaltıldığı tespit edildiği takdirde SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır. 

11.2. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. telif haklarına tabi çalışmalar) SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ ye ait ve/veya SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar; SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. hizmetlerini, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. bilgilerini ve SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergilemez veya başkasının SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. ‘nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

11.3. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin; SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. hizmetleri, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. bilgileri, ” SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. ” telif haklarına tabi çalışmaları, ” SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. ” ticari markaları, ” SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. ” ticari görünümü veya ” SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş. https://supsis.live Web Sitesinesi” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how a yönelik tüm hakları saklıdır. 

MADDE 12: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

12.1. Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, Üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

12.2. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, kullanıcılara üyeler ve ziyaretçiler arasında iletişim kurulmasını sağlayan, bilgi ve dosya aktarımının yapıldığı, üyeler tarafından ziyaretçilere Online/Offline destek hizmetinin verildiği sanal buluşma ortamı sunmaktadır. Bu kapsamda kullanıcılar, sanal buluşma ortamında paylaştıkları içeriklerden bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatına sahiptir. Kullanıcının kendi hesabındaki içerikleri paylaşmayı talep etmesi halinde SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş; ilgili içeriği talep edilen hizmetleri sağlamak için diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkına sahiptir. Bunun yanında kullanıcıların, web sitesi üzerinden diğer kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır. Paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ nin herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Kullanıcıların siteye kaydettiği kişisel verileri veya site tarafından otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler siteye erişimin sağlanması, üye girişi, site güvenliğinin temin edilmesi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya kullanıcının açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş kullanıcıların kişisel verilerini ve verilerinin işlenmesine ilişkin haklarını 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK”) ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni” ne ve ‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’ na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır.

MADDE 13: GİZLİLİK POLİTİKASI

SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş, Web Sitesinde üyeler ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin ilgili bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş kullanıcılara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz. 

MADDE 14: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

14.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku ve doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14.2. Kullanıcıların, SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş’ ne bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

14.3. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 15: MUHTELİF HÜKÜMLER

15.1. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

15.2. SOFTCAND Yazılım Hizmetleri A.Ş tarafından genel bilgilendirme yapılması gerekliliği halinde kullanıcıların kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

İŞBU SÖZLEŞME 15 MADDEDEN İBARET OLUP TARAFLAR ARASINDA YAPILAN HİZMET ALIŞ VERİŞİNİN KULLANIMINA HER TÜRLÜ İDARİ, RESMİ VE GAYRİRESMİ KİŞİ VE KURUMLAR NEZDİNDE DELİL TEŞKİL ETMEKTEDİR. TARAFLARIN SÖZLEŞMEYİ İMZA ETMESİ MADDELERİN HER BİRİNİ KABUL ANLAMINA GELMEKTEDİR. AKSİ TBK, TMK, HMK VE İLGİLİ MEVZUATTA BELİRTİLEN İSPAT ARAÇLARI DIŞINDA İDDİA VE İSPAT EDİLEMEZ.